Araştırma Alanları

Academic Writing Workshop

To ensure that undergraduate, graduate and doctoral students, who aim for an academic career gain competence in writing and presenting articles and express their own views in a clear, academic and original way, to take courses from experts and to have practical writing and presentation experience.

Akademik Yazı Atölyesi

Düşüncelerin, doğru, sarih ve özgün olarak yazıya aktarılmasında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak üzere hazırlanan “Akademik Yazı Atölyesi” sizlerle!

Vücudumuzun Moleküler Muhafızları: Bağışıklık Sistemi

İnsanlar hayatları boyunca ağır ve hafif birçok hastalık geçirir. İyileşme sürecinde vücudumuz büyük bir savaş verir. Vücudumuzda bulunan bu savunma sistemi nasıl işler? Bağışıklık...

Bir Medeniyet Tartışması: Türkiye’nin Değişen Batı Algısı

Türkiye’de Batı tartışmaları, Osmanlı Devleti’nin gerileme dönemi itibariyle başlamış, Cumhuriyetten sonra ise yoğunlaşarak artmıştır. Tartışmaların temelinde ise Batı’nın; askeri, ekonomik, teknolojik ve siyasi alanlarda...

Alzheimer Tipi Demans

Son dönemlerdeki teknolojik gelişmeler neticesinde bir çok hastalığın tedavisinin kolaylaşması, dünya nüfusunun giderek yaşlanmasına ve nörodejeneratif patolojilerin prevalansında artışa neden olmakta, bu durum ortaya...

Atatürk Dönemi Rusya ile İlişkiler

ÖZET Mustafa Kemal Atatürk Dönemi’nde Rusya ile yapılan antlaşmalar Türkiye’nin hem Rusya hem de Batı ile ilişkilerinin gelişmesine önayak olmuştur. Bu antlaşmalardan biri olan Moskova...

Klonlamaya Genel Bir Bakış

Son birkaç yılda klonlama veya klon kelimelerini gerek ütopik gerek distopik şekillerde oldukça sık duymaktayız. Hayatımıza yakın zamanda girmiş olsa da, biraz geriye gidip...

Uluslararası Hukuk Perspektifinden Rusya – Ukrayna Krizi

Dünya ve Türk basınında sıcak gündemlerden biri olan Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışma sürecini anlamak için öncelikle Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin...

Ottoman Ilmiyye Class

The Ottoman Empire had ruled, for better or worse, a vast collection of lands for about 600 years. While ruling an empire from Anatolia...

The Origins of Attachment Theory

Attachment refers to the strong and permanent emotional bond between two individuals. It is mostly used to describe the relationship between a child and...

Sadaret Dönemi: Sadrazam Ali Paşa’nın Hayatı ve Şehadeti

Sadrazamlık veyahut sadaret makamı, Osmanlı devlet teşkilatı içerisinde büyük bir öneme sahiptir. Tarihi geçmişine baktığımızda Türk-İslam devletlerinde ve bilhassa Selçuklular’da bulunan, baş vezirlik makamının...

Duygusal İhmalin Yansımaları

İnsan; duygu, davranış, düşünce örüntüsünde varlığını devam ettiren bir canlıdır. İnsanlar bu örüntüyü karşılıklı bir şekilde birbirini besleyerek inşa etmektedir. Örüntüyü oluşturan olgulardan birinin...

İnsanlığın En Büyük Yarası: Çocuk İstismarı

"Bir Derleme Çalışması" Giriş Çocukluk dönemi insan yaşamının kırılmaya en açık olduğu ve hasarın en kalıcı olacağı dönemdir. Bu nedenle çocukluk döneminde yaşanan bir travma ömür...

Türkiye-Amerika İlişkileri (1919-1960)

Türkiye-Amerika İlişkileri'nde Türkiye'nin Oltadaki Balık Olarak Görülmesinin Etkisi GİRİŞ Endüstri devriminin sonucu olarak artan üretim ile yeni pazar arayışları ve yatırım alanları fabrikaların ham madde ihtiyacı...

Çevre Hukukunun Uluslararası Boyutları ve Türkiye

Giriş Çevre hukukunun uluslararası hukukta görünür hale gelmesi küresel ısınma, iklim değişikliği gibi konuların devletlerin ulusal hukuk sistemlerini etkilemesiyle birlikte ortaya çıkan bir durumdur. Uluslararası...

Broca ve Wernicke Afazileri

İnsanoğlunun hayatını devam ettirmesi için gerekli olan en önemli becerilerden birisi kuşkusuz iletişimdir. İletişim; içerisinde mimikler, beden dili, işaret dili ve dili barındırır.Dil ise...

Post-Pandemi Süreci Üzerine: Eğitimde Dijitalleşme ve Alfa Kuşağıyla Etkileşimi

Eğitim, felsefi yönüyle incelendiğinde bir insan uğraşısı olduğu görülür. İnsan, yetkin hale getirmeye çalıştığı özelliklerini eğitimle tamamlamaya çalışmaktadır ve bu açıdan eğitim insana belli...

Medya’nın Işığında Türk-Arap İlişkileri Seminer Programı

Projenin Adı: Medya’nın Işığında Türk-Arap İlişkileri Seminer Programı Proje Dönemi: Her yıl güz ve bahar dönemleri Proje Süresi: 6 Hafta / Haftada 1.5 Saat / Yüz yüze Proje...

Analiz: Otizmde Gebelik Döneminin Rolü

Otizmin Bilinen Nedenleri Freudyen görüşün hâkim olduğu dönemlerde annenin hatalı tutumları sonucu bebeğin otizme yakalandığına inanılırken gözlemler çocukların gereksinimlerine sert, cezalandırıcı, tepkisiz gibi yanıtlar veren...

Plutchik’in Duygu Çemberinden Rap Müziğin İncelenmesi

Duygu ve Plutchik’in Duygu Sınıflandırması Duygu tanımlanması oldukça güç bir kavramdır. Bunun sebebi duygunun biricik olmasındandır. Olaylar, yaşantılar, deneyimler karşısında insanların sahip olduğu duygular...

Travmalar İçinde Varoluş

Travma sonrası yaşantılarda “biz” olmak bizi nasıl etkiler? Travma kelimesi, Türk Dil Kurumunda ‘sarsıntı’ olarak tanımlanmaktadır. Kelimenin kökeni ise Yunancadan gelen ‘sakatlık’ veya ‘yara’ kelimelerine...

Politika Yapıcılar ve Düşünce Kuruluşları

 Giriş Dünya genelinde düşünce ve araştırma kuruluşları (think-tank); siyasal liderler, bürokratlar gibi politika yapıcılar ve karar alma mekanizmalarında yer alan kişiler için ciddi manada...

Çocuklarda Depresyon

GİRİŞ Biyopsikososyal bir varlık olan insan, zaman zaman yaşamın zorlayıcı durumlarıyla başa çıkamaz ve bu zorlanmalara bazı tepkiler verir. Böyle zamanlarda kişilerde depresif belirtiler görülebilir...

Bilgilendirme / Information Note

BİLGİLENDİRME Açık Pencere bu yıl iki farklı dilde iki farklı yazı atölyesi düzenleyecek. İki atölye birbirinden bağımsızdır ve farklı kriterler gerektirir. Başvurmak istediğiniz atölyenin başvuru...

Akademik Yazı Atölyesi

Düşüncelerin, doğru, sarih ve özgün olarak yazıya aktarılmasında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak üzere hazırlanan “Akademik Yazı Atölyesi” sizlerle! Projenin Adı: Akademik Yazı Atölyesi Proje Süresi:...

Academic Writing Workshop

Name of the project: Academic Writing Workshop Duration of The Project: 5 weeks/2 Hours in a Week / Online Application Deadline: 19 November 2021 Project Coordinator: Zaher Alrashed Experienced ESL...