Çilemcan ÖZDEMİR

Felsefe Alan Direktörü

1 YAZI
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nde lisans eğitimlerini tamamladı. Çeşitli kurumlarda felsefe grubu, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenliği yaptı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimiyle akademik kariyerine devam etmektedir. Eğitim Felsefesi, P4C (Philosophy for Children and Communities) ve Yapay Zekâ (AI) Felsefesi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Alanıyla ilgili bilimsel çalışmaları ve projeleri mevcuttur. Aynı zamanda geleceği şekillendiren güncel gelişmeler, eğitimde yeni nesil değişimler, etik sorunlar, toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitimde fırsat eşitliği gibi insanı ve toplumu ilgilendiren konular karşısında çözüm odaklı öneriler üzerine araştırmalar yapmaktadır.

Yazıları