Nazlı DOĞAN

İşletme Alan Direktörü

2 YAZI
İlkokulu Nevşehir’de,ortaokulu Konya’da tamamladı. 2015 yılında Ayşe Kemal İnanç Anadolu İmam-Hatip Lisesin’den mezun oldu.2017 yılında girdiği Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde lisans eğitimine devam etmektedir. 2013 yılından itibaren çeşitli vakıf ve STK’ da görevlerde bulunmuştur.

Yazıları

İnovasyon Nedir?

İnovasyon Türkçe literatürde yenilik, yenileşim, yenilenme anlamları ile kullanılır. Fakat bu tam olarak gerçek anlamını karşılamamaktadır. Uluslararası kılavuzda ise İnovasyon: yeni veya önemli ölçüde...