Dünya, hızla değişim ve dönüşüm içersindedir. Açık Pencere, siyasetten ekonomiye, dış politikadan kültürel birikime kadar geniş yelpazesiyle her alanda bilgi peşinde olan ve bilgiyi sorun çözme aracı olarak kullanıma sunmayı hedefleyen bir oluşumdur.

İçinde bulunduğumuz çağda düşünmüyoruz, sadece enformasyonu işliyoruz ve düşündüğümüzü sanıyoruz. Bizler ise bilgiyi, enformasyon özelinden sıyırıp sizlere yeni bir pencere açma gayreti içerisinde olan yeni bir soluğuz ve hedefe öncülük etmek için yeterli düzeyde bilgiye ulaşmak isteyenleriz. Bilgi-temelli uluslararası bilim standartlarına uygun ve partizan kaygılardan uzak bir şekilde, farklı görüşleri bir araya getirerek bir diyalog platformu vazifesi görecek ve bir ortak aklın inşasına katkıda bulunacağız.

Biz, bilgi seviyesinin ötesinde içinde bulunduğumuz çağın psikolojisi ve iklimini anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bilginin toplum ve dünya olayları üzerindeki dönüştürücü etkisine önem verecek, sunacağı yeni bilgi perspektifiyle siyasal ve toplumsal “iyi”nin inşasına, yaygınlaştırılmasına ve korunmasına katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz. Farklılıkları bir çatışma gerekçesi değil zenginlik olarak değerlendirerek, Türkiye ve dünya kamuoyuna yönelik çalışmaları bu bakış açısına bilgisel ve fikri bir temel sağlamayı amaçlamaktayız.

Bu nedenle bizler, medeniyete açılan pencereyiz.